Obsar Fagersta – Artportalen
Kommunligan 2023 – Artportalen
Information om Fågeltornet i Backgården
Räkning började 2018-01-07
Totalt antal besök: 115547
Unika besökare: 65073

Skriv ett nytt inlägg i gästboken

 
 
 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Av säkerhetsskäl sparar vi IP-adressen 3.239.59.31.
Det är möjligt att ditt inlägg endast kommer visas efter att vi granskat det.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
669 inlägg.
Obsar Obsar skrev den 2023-09-25 kl. 14:27
25/9. En sträckande lappsparv vid Hjortbo på morgonen blev art #193 i Fagersta i år. Dessutom en sträckande skärpiplärka på samma ställe lite senare på förmiddagen.
Obsar Obsar skrev den 2023-09-23 kl. 07:47
22/9. En stäpphökshanne berikar vår kommun med ett besök vid Hjortbo.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-09-03 kl. 12:26
3/9. Kl 08:50 hörs en fjällpipare locka ovanför Backgårdstornet. Fågeln hittas i skyn och följs under en lång tid när den verkar vilja gå ner på maden men ångrar sig och tar kurs mot SO. Finbesök av en verkligen fin art i vår kommun.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-09-01 kl. 11:19
Augustiobsar. 1/8 sträcker 2 kustsnäppor över Stora Aspen. 5/8 2 kustpipare sträckande förbi Stabäck. 9/8 rastar en kärrsnäppa i Backgården och den 9/8 rastar en svartsnäppa, en blå kärrhök födosöker och en silltrut sträcker förbi lokalen. 12/8 12 kustpipare och en flock på 8 kustsnäppor förbi Stabäck. 14/8 Totalt 14 kustpipare sträckande. Dagen efter sträcker en ung pilgrimsfalk och 16/8 ses 6 myrspov, 12 kustpipare och 5 silltrutar förbi Stabäck. Samma dag 8 myrspov och 14 kustsnäppor förbi Backgården. Även 16 kärrsnäppor och 15 kustsnäppor över Stora Aspen denna dag. 17/8 3 kustsnäppor och 2 kustpipare förbi Backgården. 23/8 Höstens första blåhake vid Hjortbo. 25/8 rastar 5 ägretthägrar vid Backgården. Även en rastande kärrsnäppa och en strandskata där. 27/8 ses en sen härmsångare vid Jönsbacken. 29/8 5 kustpipare Backgården och en sträckande brun glada vid Hjortbo. Gråspett ropande vid Stabäck och kungsfiskare sedd vid Stora Grådänget. In i hösten med raska kliv...
ÅRSMÖTE ÅRSMÖTE skrev den 2023-08-24 kl. 12:31
Onsdag 30/8 Ängelsbergsvägen 1 ( hos Staffan L.) Kl. 18:00.
Obsar Obsar skrev den 2023-08-23 kl. 12:00
23/8. Höstens första blåhake rastande i Hjortbo.
Obsar Obsar skrev den 2023-08-16 kl. 11:13
16/8. Lite "islossning" med flera fina flockar vadare. 6 ex myrspov och 12 ex kustpipare vid Stabäck. 8 myrspov och 14 kustsnäppa samt 3+22 ljungpipare vid Backgården. Dessutom 5 silltrut vid Stabäck där liksom vid Backgården under morgonen flera piparflockar fick lämnas obestämda pga långt avstånd. Kul morgon.
Obsar Obsar skrev den 2023-08-15 kl. 10:26
15/8. 1 ung pilgrimsfalk sträckte mot SV vid Stabäck under morgonen.
Obsar Obsar skrev den 2023-08-12 kl. 11:16
12/8. 5+5+2 kustpipare och 8 kustsnäppor sträckande förbi Stabäck under morgonen.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-08-02 kl. 15:44
Juli till ända. En mager månad ur fågelsynpunkt. En röd glada vid Blinkbo 1/7. En nötkråka i Björksta 12/7. Sträckande småspovar vid Stora Grådänget 13/7. En röd glada vid Skeppmora och 4 sträckande kustpipare och 5 brushanar över Stora Aspen 21/7, Dagen efter 5 sträckande kustpipare samma lokal. 23/7 en bändelkorsnäbb vid Jättåsarna. 3 svartsnäppor och en kustpipare sträckande vid Stabäck 25/7 då även Backgården bjöd på 2 kustpipare med 6 kustsnäppor, 1 kärrsnäppa och 8 rastande strandskator. En sjöorre vilade sig i Stora Aspen samma dag. 30/7 sträcker en kustpipare förbi Backgårdstornet. Kungsfiskare sedd i Ängelsberg och i Semla. En varfågelhäckning vid Stabäck. Bara att invänta de stora sträcken av arktiska vadare i augusti då. Brukar vara en höjdare i juli. Men den som väntar på något gott.....
Obsar Obsar skrev den 2023-07-25 kl. 13:01
25/7. Idag blev en häftig dag ur vadarsynpunkt. 3 svartsnäppor sträckande vid Stabäck, 1 kärrsnäppa irrade runt med 8 grönbenor vid Backgården samt 6 kustsnäppor sträckande där också. Kustpipare på båda lokalerna. Antal årsarter med dessa tre nya ( svartsnäppa, kärrsnäppa och kustsnäppa) 187.
Obsar Obsar skrev den 2023-07-24 kl. 10:31
23/7. Art #184 bändelkorsnäbb.
Obsar Obsar skrev den 2023-07-22 kl. 17:36
21/7. De första sträckande kustpiparna ger oss 183 arter i år.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-06-30 kl. 18:57
En snustorr och varm juni är till ända. En otroligt fågelfattig månad. En berguv efter RV68 förbi centrum 2/6. En hornuggla vid Ombenning 11/6 är den första i år!! 12/6 besöktes Sänkmossens sopstation av en ljusmantlad silltrut. Tundratrut? En raritetsrapport kommer skrivas. 13/6 upptäcks en rörhöna i Melingssjön och en kärrsångare sjunger efter Uggelborakan 17/6. En slaguggla ses vid Silvbergsled 21/6 och en röd glada gör en visit vid Sänkmossen 27/6. Kungsfiskare sedd i Semla. Totalt dött vad gäller nattsångare under månaden trots lyssningar runt om i kommunen. Lite tråkigt då det "fattas" ett flertal arter på Fagerstas årslista som vi brukar pricka in i juni. Vi '"glider" in i juli med allt vad det innebär med långa pass spanande efter sträckande arktiska vadare. Vår arma lott då rastplatser saknas för dem i kommunen.
Fagersta Fågelskådare Fagersta Fågelskådare skrev den 2023-06-22 kl. 12:09
Trevlig midsommarhelg på Er alla.
Obsar Obsar skrev den 2023-06-17 kl. 14:39
Det "rullar" in lite nya årsarter i kommunen. Hornuggla 11/6, Silltrut/ Tundratrut 12/6, Rörhöna 13/6 och Kärrsångare 17/6. Totalt 181 arter i år.
ARTRALLYT 2023 ARTRALLYT 2023 skrev den 2023-06-16 kl. 14:01
Tyvärr inställt i helgen. Kanske kan köra ett "höstrally" sensre i år.
ARTRALLYT 2023 ARTRALLYT 2023 skrev den 2023-06-13 kl. 18:44
17/6 går Fagersta Fågelskådares 25:e artrally av stapeln. Lite sent i år då det kommit förhinder för några deltagare tidigare datum. Start 06:00 vid rastplatsen RV66- avslutning 20:00 vid hembygdsgårdens parkering bakom Ok/Q8. Varmt och gott väder utlovas.
Obsar Obsar skrev den 2023-06-05 kl. 17:04
5/6. Årets första näktergal sjunger i kommunen.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-06-01 kl. 16:45
Maj månad är förbi. 1/5 rastar 2 småspov i Backgården och en ringtrast i Smittsbo. 2/5 ses 4 svärta från Bromsbo udde, en röd glada vid Sänkmossen och 12 småspovar Stora Aspen. 3/5 En silltrut i Bromsbo. 4/5 En ringtrast i Hedkärra och 2 vitkindade gäss i Tegviken. 5/5 sträcker en brun glada NO vid Stabäck och en ringtrast rastar i Blinkbo. 7/5 fin flock vid Bromsbo med 1 bergand, 1 gråhakedopping, 2 alfåglar även 4 snatteränder där. 2 småspov och vitkindad gås vid lokstallet i Ängelsberg. 8/5 står 2 ägretthägrar i Backgården och 2 alfåglar i Stora Aspen. 9/5 gråhaken kvar i Bromsbo, även 5 stjärtande, en snatterand i Stora Aspen. 10/5 ses 2 alfågel och 2 skedand Bromsbo. 11/5 Två rördrommar flyger förbi Bromsbo udde. Fagerstas 250:e art. 1 silltrut ses i Ängelsberg. 13/5 ses en slaguggla vid Flobo viltvatten och 2 svärta rastar i Stora Aspen. 15/5 sjunger två mindre flugsnappare vid Svartberget. 18/5 ses berguven inne på bruksområdet.. 19/5 välkomnas Stabäckstorps ortolansparv tillbaka. 22/5 rastar två skedänder i Bruslings damm och den 25/5 ligger en alfågel i dammen. 26/5 rastar en sen ringtrast vid Stora Grådänget och en vitkindad gåshäckning konstateras. Dessutom rastande sjöorrar i Bromsbo och Stora Aspen samt endast ett fåtal sträckande silvertärnor detta år. Nu in i försommaren med lite sjungande nattsångare som själslig balsam.