Obsar Fagersta – Artportalen
Kommunligan 2021 – Artportalen
Information om Fågeltornet i Backgården
Räkning började 2018-01-07
Totalt antal besök: 79199
Unika besökare: 42017

Skriv ett nytt inlägg i gästboken

 
 
 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Av säkerhetsskäl sparar vi IP-adressen 3.236.212.116.
Det är möjligt att ditt inlägg endast kommer visas efter att vi granskat det.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
516 inlägg.
Obsar Obsar skrev den 2020-10-05 den 15:29
🎉 Där satt den! Fagerstas art #200 i år blev de 40 prutgäss som sträckte förbi några glada skådare i Backgårdstornet under morgonen.
Pentti K Pentti K skrev den 2020-10-03 den 09:37
I flera veckor nu har det varit mycket steglitser, mest ungfåglar, i det stora strålögabeståndet i Björksta. Dom tycks gilla deras frö minst lika mycket som solrosfrö eller tistel. Så ett tips är att vill man ha steglitser i trädgården på hösten kan man plantera strålöga. Skulle säkert funka kommersiellt också, dom får ganska stora frökakor. Så här såg platsen ut i slutet på augusti: https://www.artportalen.se/Image/3033885 eller klicka på "webbsida"
Janne H. Janne H. skrev den 2020-10-01 den 12:35
Helt plötsligt har september "tagit slut", Som brukligt är en del obsar av blåhake och rödstrupig piplärka i början av månaden, Kungsfiskaren i Semla på plats, Gråspett vid Spannebo och i Semla. Lappsparv vid Hjortbo 5/9, En brun glada sträckte vid Backgården 14/9 skedand och snatterand rastande på lokalen dagarna efter då även en pilgrimsfalk passerade förbi, Backgårdskärret bjöd på en rastande dvärgbeckasin 20/9. En hökuggla vid Bartjärnsbergen 19/9, 25/9 hittades en tajgasångare på Andra Sidan, kvar dagen efter. Drog mycket folk som ville se den. Hela 20 svärtor rastade i Stora Aspen 28/9. Tangerad rekordflock i antal i kommunen. Ett 49 årigt fenologirekord slog den buskskvätta som rastade vid Smittsbo 30/9. Senaste fynddatum i kommunen härrör från 25/9-1971. Oktober brukar vara en spännande månad med många överraskningar. Vad kommer ses då tro? Vem vet!
Staffan L Staffan L skrev den 2020-09-30 den 20:14
Dagens Buskskvätta (30/9) vid Smittsbo, var nytt fenologirekord för kommunen. Det förra är så gammalt som från 25/9 år 1971, då J-O Lundeqvist såg 2 exemplar vid Backgården.
Staffan L Staffan L skrev den 2020-09-30 den 11:43
Stora Svärtaflockar i kommunen, hur ser historiken ut? Den flock på 20 hannar som sågs igår i Stora Aspen, är en tangering av tidigare rekord. Den 21/9 2001 var det samma antal som rastade i Stora Aspen. 5 år senare (15/9 2006) sträckte 20 Svärtor förbi Backgårdstornet mot SV. I Åmänningen rastade 15 Svärtor 7/5 2017
Obsar Obsar skrev den 2020-09-25 den 16:22
25/9. Än en gång hittar Pentti K. en tajgasångare i kommunen. Denna gång på Andra Sidan där den setts under större delen av dagen. #199.
Obsar Obsar skrev den 2020-09-20 den 21:59
20/9. En rastande dvärgbeckasin i Backgårdskärret blev art #198 i Fagersta i år.
Janne H. Janne H. skrev den 2020-09-19 den 12:26
En liten "Håll ögon och öron öppna bara". Vi är mitt i tidsperioden för Fagerstas 4 fynd av taigasångare. 18/9-2016 Silvbergslid, 17/9-2017 Semla slamdammar, 21/9-2018 Björksta och 21/9-2019 Semla slamdammar.
Staffan L Staffan L skrev den 2020-09-16 den 16:01
Backgårdsobsar: Skedand igår (15/9) var första höstfyndet i kommunen. Den Snatterand som rastade idag (16/9), var första septemberfyndet. Vi kan tacka de drygt 200 Gräsänder som för tillfället ligger nedanför tornet. Dom drar ner andra änder. Idag sågs även 4 Bläsänder, 9 Viggar och drygt 30 Krickor. Till det kommer en Pilgrimsfalk på 15 meters höjd över tornet. Känns som att höstflytten är på gång.
Obsar Obsar skrev den 2020-09-14 den 12:50
14/9. Skapliga arter vid Backgården idag. Rödstrupig piplärka, blåhake och en brun glada sträckande söderut.
Obsar Obsar skrev den 2020-09-06 den 07:58
5/9. Lappsparv ny på årslistan. #196.
Janne H. Janne H. skrev den 2020-09-01 den 20:30
Augusti har passerat revy. 4/8 sträckte en pilgrimsfalk söderut vid Backgården. 8/8 ropade en berguv från Ringvägshöghusen. 13/8 fanns bändelkorsnäbbar på Jättåsarna, följda av obsar vid Stora Ötjärn och vid Hjortbo. Nötkråkor har setts runt Högbyn/Abborrtjärn,Hjortbo. Backgården och Sörboms Backe. Redan 15/8 sågs höstens första blåhake vid Semla slamdammar, följda av fåglar vid Stora Grådänget, Hjortbo, Backgården och vid Uggelbo. 20/8 sträckte en kustpipare över Björksta. Dagen efter 4 ex vid Backgården samt 23 ex. myrspov sträckande vid Bockmurholmen. 3 kustpipare passerade förbi Långtjärn 25/8. Första rödstrupiga piplärkorna sträckte vid Hjortbo 27/8 följda av en strid ström nästan dagligen efter det vid Hjortbo/Backgården. 2 förbiflygande brushanar vid Backgården vittnar om vilken tragisk situation Fagersta kommun bjuder vadarna på. Inte en vettig våtmark/rastplats, Två snatteränder rastade vid Backgården 29/8 då även närmare 200 vitkindade gäss passerade lokalen. Hela 9 turkduvor i Västanfors 30/8 tyder på häckning i kommunen. Detsamma gäller de 4 unga kungsfiskare som med sina föräldrar förgyllde Semla under månaden. Även en kungsfiskare vid Bockmurholmen tyder kanske på att fler par finns i kommunen. Kul! September= Nya tag, nya arter! Häng på!
Statistiknörden Statistiknörden skrev den 2020-08-30 den 09:58
Rastande Snatterand i kommunen. De två augustifynd som gjorts i år, 13/8 Åmänningen (Lars Hanson) och igår (29/8) i Backgården av Rolle och Janne H, är de första "höstfynden" i kommunen. Tidigare var ett fynd från 24/7 2011 i Brandbo av Rolle, det fynd som låg senast på året. Vi saknar ett junifynd. Tidigaste fyndet på året är 28/3 2016 av Bosse P i Stora Aspen.
Obsar Obsar skrev den 2020-08-28 den 20:42
28/8. Brushane blev Fagerstas 195:e art i år.
Obsar Obsar skrev den 2020-08-27 den 14:16
27/8. Fin dag vid Hjortbo. En sextimmarssittning gav 2 blåhakar 381 tranor, 1 bändelkorsnäbb, 1 rödstrupig piplärka, och mycket annat. Det rör på sig lite....
Obsar Obsar skrev den 2020-08-26 den 17:15
26/8. Höstens första rödstrupiga piplärka vid Hjortbo. 194:e arten i år i kommunen.
Obsar Obsar skrev den 2020-08-18 den 15:58
18/8. Nötkråkor vid Högbyn blev art nr 193 i Fagersta i år.
Statistiknörden Statistiknörden skrev den 2020-08-18 den 13:49
Den blåhake som sågs vid Semla Slamdammar den 15/8, var en tangering av tidigaste höstfyndet och ett mer lyckosamt sådant. Det förra fyndet samma datum, utspelade sig 1984, hemma hos Bosse Persson på Uggelbo, då grannens katt tog en Blåhake, som hittades död.
Obsar Obsar skrev den 2020-08-15 den 16:17
15/8. Höstens första blåhake vid Semla slamdammar.
Janne H. Janne H. skrev den 2020-08-02 den 08:55
Månaderna avlöser varandra. Juli kan läggas till handlingarna. Busksångaren kvar vid Kallmossen i början av månaden. 1 småspov sträckte vid Backgården 7/7. En bändelkorsnäbb sågs vid St. Ötjärn 11/7. 2 ex. vid Hyttebo/Trummelsberg 12/7 samt 2 ex vid Rönningen 31/7. En silltrut vid Tjuvön 16/7. Myrspov sågs med 75 ex över Stora Aspen 18/7 samt 55 ex dagen efter. En kustpipare sträckte förbi Bartjärnsbergen 19/7. Vid Floda sågs 25 myrspov 21/7. Mindre fliugsnapparen kvar vid Kvarnbackarna 23/7 vilket tyder på häckning. 26/7 ses brun glada vid Sänkmossens sopstation för att sedan obsas tills månadens slut. 2 gråspettar i Semla 27/7 och samma dag sträcker vid Bockmurholmen 47 myrspov, 25 kustpipare och en kustsnäppa förbi, Dagen efter ses på samma lokal en tretåig hackspett och en kungsfiskare, och den 29/7 en pilgrimsfalk. 2 kustsnäppor över Stora Grådänget 29/7 och 11 kärrsnäppor förbi Lilla Aspen 31/7. Semla har bjudit på många obsar av kungsfiskare. En lappuggla efter Silvbergslid och slaguggla vid Onsjö samt jorduggla vid Stabäck. Bar hoppas på att augusti levererar nåt skojigt i fågelväg.