Obsar Fagersta – Artportalen
Kommunligan 2024 – Artportalen
Information om Fågeltornet i Backgården
Räkning började 2018-01-07
Totalt antal besök: 121984
Unika besökare: 69433

Skriv ett nytt inlägg i gästboken

 
 
 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Av säkerhetsskäl sparar vi IP-adressen 44.223.39.67.
Det är möjligt att ditt inlägg endast kommer visas efter att vi granskat det.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
746 inlägg.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-17 kl. 17:07
17/5. En av de alltmer sällsynta rosenfinkarna dök upp idag.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-16 kl. 13:27
15/5 besöks kommunen av 2 ex mindre flugsnappare.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-14 kl. 20:07
14/5. Årets första tornseglare idag.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-12 kl. 15:56
11/5 sågs 2 rördrommar sträckande vid Bromsboudde. Ny Fagerstaart. Den 250:e i ordningen. 12/5 anlände den första härmsångaren och trädgårdsångaren.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-11 kl. 15:25
11/5. Grå flugsnappare ny för idag.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-10 kl. 17:38
10/5. Törnskata sedd idag.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-09 kl. 14:05
9/5. Försommaren nalkas. Lite nyanlända sångare idag. Törnsångare, grönsångare, sävsångare och rörsångare.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-08 kl. 12:32
8/5. Finbesök i Backgården på morgonen då två ägretthägrar behagade rasta och visa upp sig för mpnga Fagerstaskådare. 5:e fyndet i kommunen.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-07 kl. 11:46
7/5. Otrolig morgon vid Bromsboudde. Rastande alfågel, gråhakedopping, bergand, sjöorre, snatterand, smålom och småskrake. Även småspov och vitkindad gås i närheten..
Tornkampen Tornkampen skrev den 2023-05-06 kl. 15:23
Så kan vi då summera dagens tornkamp från vår sida. Blev ett snyggt resultat på 70 arter, nytt rerkord. Det gamla från 2017 löd på 68 arter. Vi kunde även lägga till 3 nya arter på den totallista som finns, den summerar nu 99 arter. Av dessa 99 arter är det 38 som setts alla de 6 åren som vi deltagit i tornkampen. Extra kul med ett antal gulärlor som kunde beskådas på närhåll under flera timmar. Dessutom en grann stenfalks hane som satt i aspen på den vänstra ön, faktisk den tredje stenfalks hane som sitter i just det trädet den här våren. Måste vara en riktig hotspot för den arten. Att det var totalt 11 personer som besökte tornet under tiden som kampen pågick.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-05 kl. 12:13
Ärtsångare ny 4/5 och gulärla och brun glada 5/5. Det rullar på...
Obsar Obsar skrev den 2023-05-03 kl. 17:27
3/5. Silltrut, silvertärna och backsvala nya årskryss för kommunen idag.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-05-01 kl. 11:27
Även april till ända. En slaguggla sågs vid Silvbergsled 1/4, även 20/4. Mindre sångsvan förbi Backgården 2/4 samt 2 ex 9/4 då även 1 pilgrimsfalk och 1 skärpiplärka ses i Smittsbo. 12/4 sträcker ännu en skärpiplärka nu i Hjortbo där en röd glada passerar fint. Ses strax före vid Smittsbo. 14/4. En tidig ladusvala vid Uggelbo. 17/4 ses en grönbena i Ängelsberg. 19/4 4 vitkindade gäss förbi Stabäck. 21/4 ses en röd glada vid sopstationen. 23-25/4 ses totalt 9 ringtrastar på olika lokaler. 3 brushanar vid Backgården 24/4.. 2 rastande rödbenor i Bruslings damm 27/4 och en mindre sångsvan förbi Brandbo 30/4. Bromsbo udde har levererat stjärtand, svärta, sjöorre (150 ex 25/4), gravand (4 ex. 18/4), salskrake, svarthakedopping och strandskata. Stora Aspen kontrar med stjärtand, sjöorre, svärta, skedand, salskrake, svarthakedopping och strandskata. En del sträckande bläs och spetsbergsgäss under månaden liksom obsar av kungsfiskare i sjösystemet. Svart rödstjärt, mindre strandpipare, gråspett och tretåig hackspett andra trevliga obsar. In i maj och lite värme tack!
Obsar Obsar skrev den 2023-05-01 kl. 10:57
1/5 hälsas välkommen med 2 rastande småspovar. #150
Obsar Obsar skrev den 2023-04-30 kl. 16:22
30/4. Årets första rödstjärt. Art #149 på årslistan.
Obsar Obsar skrev den 2023-04-29 kl. 19:35
29/4. 4 nya årsarter dök upp under denna dag. Fisktärna, svartvit flugsnappare, hussvala och svarthätta.
Obsar Obsar skrev den 2023-04-29 kl. 08:05
28/4. Lärkfalk tillbaka. Årsart #144.
Tornkampen Tornkampen skrev den 2023-04-28 kl. 08:39
Påminner om att tornkampen går av stapeln nästa lördag 6/5 kl 05:00 - 13:00. Vi hoppas naturligtvis på att slå det tidigare rekordet på 68 arter (2017). Under de 5 år vi deltagit har vi sett 96 olika arter. För att nämna några som sticker ut Kattuggla, Silvertärna, Smnåspov, Strandskata (2 ggr) och Spetsbergsgås.
Förra året noterade vi 6 olika arter av rovfåglar, trots att vi missade både havsörn och sparvhök.
Om du inte deltar hela tiden så uppskattar vi alltid ett besök under dagen för att hjälpa oss att hitta fåglar, eller bara för att ta en fika tillsammans med oss.
Obsar Obsar skrev den 2023-04-27 kl. 16:15
27/4. Finbesök av 2 ex rödbena och en nyankommen busksvätta. Årslistan rullar på....
Obsar Obsar skrev den 2023-04-26 kl. 12:46
26/4. Några strofer i Backgården från årets första lövsångare. Samt första småspovarna.