Obsar Fagersta – Artportalen
Kommunligan 2023 – Artportalen
Information om Fågeltornet i Backgården
Räkning började 2018-01-07
Totalt antal besök: 115548
Unika besökare: 65073

Skriv ett nytt inlägg i gästboken

 
 
 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Av säkerhetsskäl sparar vi IP-adressen 3.239.59.31.
Det är möjligt att ditt inlägg endast kommer visas efter att vi granskat det.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
669 inlägg.
Obsar Obsar skrev den 2023-02-28 kl. 13:17
28/2. Årets första sånglärkor kvittrade i vår kommun. Härligt vårtecken.
Obsar Obsar skrev den 2023-02-14 kl. 13:33
14/2. Årets första skogsduvor sträcker norrut vid Stabäck i ett härligt vårväder.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-02-13 kl. 13:21
13/2. Ett härligt vårtecken idag. 12 sträckande kanadagäss mot NO förbi Torsängen där hökugglan fortfarande är kvar.
Obsar Obsar skrev den 2023-02-05 kl. 08:21
4/2 ses en hökuggla efter Rv66 strax före Dalagränsen jämte Jönsbackens naturreservat. En hel del skådare tar sig dit och ser ugglan. 14:30, nytt larm från samma ställe. Nu en lappuggla där också. Mot kvällningen kan båda ugglorna ses på hygget. En dag som inte givit mycket fågel under morgonen förvandlades till en riktig höjdardag helt plötsligt. Tjusningen med fågelskådning.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-02-01 kl. 13:25
Så har januari nått sin slutdestination. Kungsfiskare sedd i Ängelsberg 4/1, även en rastande sångsvan där dagen efter. 6/1 sågs en ormvråk i Ombenning, även sedd vid Backgården och Brandbo under månaden. 2 gråtrutar på besök på Stora Aspens iskanter 15/1. Första livstecknet från uvparet inne på bruksområdet 16/1. En pilgrimsfalk sågs rastande i en björktopp vid Vallongatan 22/1. En snösiska vid Rönningen 27/1. Av övervintrare: Bofink/Andra Sidan, Knipa och storskrake efter sjösystemet. Gärdsmyg i Semla. En hel del sparvugglor i farten i Semla, Flobo, Rönningstorp, Backgården och i Godkärra. Kattugglor ropande i Ulfsbo, Uggelbo och Risbro. Gråspett i Stabäck och i Semla. Kungs och havsörn sedda under månaden. Lite vår önskar vi oss nu i februari.
Fagersta Fågelskådare Fagersta Fågelskådare skrev den 2023-01-18 kl. 18:23
Medlemsbladet klart. Postas i morgon. Glöm inte betala medlemsavgiften för 2023.
Fagersta Fågelskådare Fagersta Fågelskådare skrev den 2023-01-09 kl. 15:06
Det börjas med bladet så smått. Nytt år och ny medlemsavgift. Samma summa i år. 100:- till 197 75 89-9. Glöm inte skriva namn och adress. Gamla som nya välkomna 2023.
Janne H. Janne H. skrev den 2022-12-31 kl. 17:28
Decembers sista dag. År 2022 ger så sakteliga upp. 1/12 rastade 41 sjöorre och en skäggdopping i Stora Aspen. Dagen efter en sträckande grågås i Semla. 4/1 sågs en hökuggla i Semla, tornfalk i Stabäck och 13 sädgäss mot SV förbi Backgården.. Ett sent gåssträck vid Stabäck 5-8/12 då ca 400 kanadagäss och en grågås kunde räknas in tillsammans med en hel del sångsvan. En pilgrimsfalk vid Stora Grådänget, Brandbo 6/12, ev samma sågs även 30/12. 2 kungsfiskare i Ängelsberg 10/12. 4 sträckande knölsvan förbi Floda 14/12. Från 15/12 snö och rejäl kyla. 18/12 sågs en gråhäger i Semla. 27/12 en ormvråk i Stora Grådänget. Gråspett i Ulfsbo, Semla och i Floda. Kungs och havsörn sedda under månaden. Gärdsmyg och bofink ännu kvar. Nytt år, nya tag.
Fagersta Fågelskådare Fagersta Fågelskådare skrev den 2022-12-30 kl. 16:42
Får väl önska ett Gott Nytt År och ett Gott Nytt Skådarår.....
Fagersta Fågelskådare Fagersta Fågelskådare skrev den 2022-12-22 kl. 19:15
En riktigt God Jul tillönskas alla medlemmar.🎅🌲🐦
Staffan L Staffan L skrev den 2022-12-04 kl. 17:11
Nytt fenologirekord för Tornfalk idag. Rejäl putsning, tidigare obs 1974-11-05, Janne H på Norrby gärde. Idag Lennart A i Stabäck. Nästan en månad senare än tidigare höstrekord.
Även en ovanlig obs av Sädgäss idag då 13 ex sträckte förbi Backgården. Det var blott den andra obsen av arten i kommunen i december. Förra gången var det Rolle som fick en julklapp, då ca 40 ex passerade hemma hos honom julaftonen 2020.
Staffan L Staffan L skrev den 2022-12-02 kl. 11:40
Fenologifunderingar: Det finns fyra arter som setts alla månader på året i Fagersta, bortsett från december. Det är Småskrake, Pilgrimsfalk, Havstrut och Dubbeltrast. Sedan finns det två arter som sett 10 månader, men saknas i december. Det är Sävsparv som saknas i december och februari och Tornfalk som saknas i december och januari. Ha detta i huvudet när du är ute i markerna, någon av dessa borde vi kunna hitta.
För övrigt är det 71 arter som setts alla månader inom kommunen.
Janne H. Janne H. skrev den 2022-12-01 kl. 12:10
Novembersummering. Svart rödstjärt kvar vid Uddnäs 3/11. Stare och tofsvipa vid Backgården 5/11. Ca 300 sträckande fiskmåsar och 30 bläsänder förbi Stabäck 10/11. Hela fyra sträckande kungsörnar och en pilgrimsfalk avnjöts vid Stabäck 15/11. 1 småskrake, 1 sävsparv och en snösiska vid Backgården 16/11. Ett rejält snöfall 17/11 tog lite udden av fågellivet. En kungsörn i Ulfsbo och en gråspett vid Kolarbysjön 18/11. Därefter magert med obsar under resten av månaden.
Janne H. Janne H. skrev den 2022-11-17 kl. 10:51
17/11. Första snön faller. Hittills i år har det slagits 7 fenologirekord i kommunen. Rödstrupig piplärka 5 dagar (21.9-2019-25.9-2022). Skedand ingen obs efter (1.7-30.9-2022). Vattenrall 12 dagar (21.9-2017-3.10-2022). Gransångare 9 dagar 21.10-2012-30.10-2022. Bläsand 3 dagar (7.11-2017-10.11-2022. Pilgrimsfalk 20 dagar (26.10-2014-15.11-2022. Sävsparv 12 dagar (4.11-2004-16.11-2022.
Janne H. Janne H. skrev den 2022-11-15 kl. 15:50
15/11. Stabäck levererar långt in i november. 4 kungsörnar i olika åldrar sträcker söderut under morgon/fm. Likaså en pilgrimsfalk och 2 havsörnar. Dessutom en del sångsvan och kanadagäss i fina formationer över de blånande bergen i den friska NO vinden. Kallt men värt det.
Janne H. Janne H. skrev den 2022-11-02 kl. 14:12
Även oktober till ända. En normalt bra sträckmånad. Men knappast i år. En vattenrall i Semla slamdammar 3/10. En sen sädesärla vid PerOls 7/10. Stabäck bjöd på 11 sträckande fjällvråkar, 2 silltrutar, 13 bläsgäss och en stenfalk 9/10. Även två kungsörnsobsar där. 15/10 rastade 4 råkor i Åvestbo. 10 sjöorrar i Åmänningen 25/10. 1 snösparv/ Backgården och 5 vid Libergen 26/10. Samma dag en pilgrimsfalk vid Bartjärnsbergen. Två kungsörnar vid Silvbergslid 27/10 och ett fenologirekord för gransångare vid Björksta 30/10. Gråspett på fem lokaler, sparvuggla på 4 lokaler. Kungsfiskare sedd i Ängelsberg. In i novemberdimman med hopp om nåt skojigt i fågelväg.
Janne H. Janne H. skrev den 2022-09-30 kl. 20:02
September är till ända. Endast ett fåtal obsar av rödstrupig piplärka vid Hjortbo och Stabäck. En större strandpipare sträckte vid Smittsbo 3/9. En sträckande lappsparv vid Hjortbo, och 2 stjärtänder förbi Stabäck 9/9. En berglärka i Smittsbo och en 1K aftonfalk och en gammal pilgrimsfalk närapå samtidigt i Stabäck 25/9. Stabäck med Snytensänkan levererade ett fint sträck med 1 kärrsnäppa, 8 ljungpipare, 1 kustpipare, 5 brushane, 4 stjärtand, 33 spetsbergsgäss och 700 bläsänder mot SV 27/9. Dagen efter en sträckande skärpiplärka. 29/9 sträckte 60+50 prutgäss mot SV liksom 500 bläsänder i NV vinden. 30/9 rastade en skedand med 3 stjärtänder i Backgården. Några nötkråkor har samlat hasselnötter i Björksta varav en har kunnat härröras till den smalnäbbade rasen. In i oktober nu. Passa på att skåda på. Man vet inte när Kung Bore slår till. / Janne H.
Obsar Obsar skrev den 2022-09-25 kl. 13:54
25/9. En otrolig dag för våran del. 1 ex berglärka i Smittsbo, 1 ex pilgrimsfalk och 1 ex ung aftonfalk i Stabäck plus mycket annat kul i fågelväg under morgonen/fm. Plötsligt händer det....
Janne H. Janne H. skrev den 2022-09-01 kl. 12:37
Augustisummering. Arktiskt vadarinslag från 1-17/8. Stabäck 27 kustsnäppa, 11 kustpipare, 17 myrspov, 6 småspov. Stora Aspen bjöd på 14 kustpipare, 3 kustsnäppa. Dessutom en berguv 17/8 och en sjöorre 28/8. En röd glada vid Stabäck 2/8 samt en sträckande skräntärna vid Stabäck 8/8. En mindre flugsnappare vid Semla Dammsjön 23/8, dagen efter höstens första rastande blåhake vid Semla slamdammar. Rörhönan återsågs vid Gamla sågen 26/8. En brun glada drog österut vid Backgården 31/8. En del nötkråkor sedda under månaden och kungsfiskaren sedd i Semla. In i hösten med lite fina gåsplogar och annat skoj får vi hoppas.
Pentti K Pentti K skrev den 2022-08-25 kl. 15:51
Om du tycker om skogen och naturen, skriv under. Det går bra att klicka på webbplats eller e-post