Obsar Fagersta – Artportalen
Kommunligan 2022 – Artportalen
Information om Fågeltornet i Backgården
Räkning började 2018-01-07
Totalt antal besök: 99123
Unika besökare: 54118

Skriv ett nytt inlägg i gästboken

 
 
 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Av säkerhetsskäl sparar vi IP-adressen 44.200.137.63.
Det är möjligt att ditt inlägg endast kommer visas efter att vi granskat det.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
573 inlägg.
Janne H. Janne H. skrev den 2021-09-01 den 13:04
Även augusti gick i graven. Redan 1/8 passerade totalt 375 myrspovar och 2 kustpipare över Stora Aspen. Bra dag även 8/8 med 36 kustsnäppa och 1 silltrut i Stora Aspen. Ännu bättre 9/8 då 20 kustsnäppa och 9 kustpipare sträckte vid Backgården under morgonen Senare 192 myrspov över Stora Aspen och 14 rastande större strandpipare vid Hemvärnsgården med 2 myrspovar, 1 stenfalk där också, Totalt 45 kustsnäppa och 37 kustpipare under dagen. 10/8 spelar en kornknarr vid Backgården. 20/8 ses 2 nötkråkor i Högbyn. 21/8 ses första blåhaken och en kärrsnäppa rastar i Backgården där även brushanar, större strandpipare och fler kärrsnäppor rastar under några dagar i översvämningen. En småsnäppa sågs i Backgården 24/8. 29/8 anländer höstens första rödstrupiga piplärka vid Backgården. Kungsfiskaren sedd i Semla. Gott om blåhakar i Semla slamdammar; Hjortbo och i Backgården. En nötkråka synlig i Västanfors. Ny månad; Nya tag!
Pentti K Pentti K skrev den 2021-08-29 den 15:53
Det är inte bara regnskogen som skövlas. https://www.youtube.com/watch?v=Q8FqdmIR6yU Eller klicka på mitt namn. Filmad 29/8
Obsar Obsar skrev den 2021-08-29 den 13:03
29/8. En rödstrupig piplärka vid Backgården ger 190 arter i år.
Obsar Obsar skrev den 2021-08-24 den 13:15
24/8. En småsnäppa i Backgården ökar på årsantalet arter till 189.
Obsar Obsar skrev den 2021-08-21 den 12:55
21/8. En rastande blåhake vid Semla slamdammar ger 188 arter i år.
Obsar Obsar skrev den 2021-08-10 den 13:18
10/8 Årsart 187 blev en sent spelande kornknarr vid Backgårdstornet.
Janne H. Janne H. skrev den 2021-08-09 den 20:47
9/8. Vilken vadardag! Totalt passerade 45 kustsnäppor, 37 kustpipare och 192 myrspov varav 2 rastande med 14 större strandpipare Dessutom en tidig stenfalkhanne. Ibland smäller det till. Kul!
Janne H. Janne H. skrev den 2021-08-01 den 20:20
Juli till ända. En "lugn" månad till en början. Varmt och lite dött. Flodsångaren vid Västanfors kyrka sjöng i början av juli. Varfågel sågs vid Märrsjön 19/7 och en nötkråka vid Martingatan 21/7. 28/7 rasslade det till med 75 kustpipare och 21 myrspov och 3 sjöorrar vid Bockmurholmen och vid Backgården rastade en kärrsnäppa. En spovsnäppa sträckte över Stora Aspen. 29/7 sågs en spovsnäppa vid Backgården och över Stora Aspen passerade 38 myrspov, 2 kustpipare och 8 kustsnäppor under em /kvällen. 31/7 sträckte 8+3 kustsnäppa, 11 kustpipare och 32 myrspov över Stora Aspen. Härliga syner! Kungsfiskare har setts i Semla under månaden. Augusti står på tur. Lite höststräck att vänta....
Obsar Obsar skrev den 2021-07-29 den 20:36
29/7. Årsart #186 blev 8 kustsnäppor sträckande SV över Stora Aspen.
Obsar Obsar skrev den 2021-07-28 den 21:38
28/7. Tre nya årsarter idag
Alla med arktiskt inslag. En fin flock kustpipare och dito myrspov förbi Bockmurholmen. Även en spovsnäppa vid St Grådänget /Stora Aspen. Även en rastande kärrsnäppa bvd Backgården på fm. 185 totalt i år.
Pentti K Pentti K skrev den 2021-07-26 den 13:06
Det försvinner ännu mer skog. Nu i Flobo. https://www.youtube.com/watch?v=Ahhkt38sTw8
Janne H. Janne H. skrev den 2021-07-02 den 11:39
Juni månad gick verkligen fort förbi. Rörhönan (ev. 2 ex.) lät sig höras i Bruslings damm under första halvan av juni. 13/6 hittades en mindre flugsnappare på samma ställe som förra året efter G:a Norbergsvägen. 23/6 besöktes Sänkmossen av en röd glada. En rödbena rastade på en sten i Stora Aspen vid Stora Grådänget 30/6. Kungsfiskare har setts till och från i Semla. Av nattsångare sjöng en kärrsångare vid Hyttbäcken 9/6. Busksångare vid G:a sågen 4/6, även kärrsångare där 19/6.. En flodsångare hittades 24/6 vid Västanfors kyrka. Kvar månaden ut, Gräshoppsångare och hornuggleungare hörda i Åvestbo. Tyvärr inte en endaste kornknarr, vaktel eller näktergal under månaden. Bara att vänta in de arktiska vadarnas sydsträck under juli om de nu lyckas klara sig förbi de stora vindkraftverken som numera står precis i ledlinjen för flytten. Trist!
Obsar Obsar skrev den 2021-06-24 den 13:48
Hinner knappt skriva om saknade årsarter då en flodsångare sitter och sjunger mellan kyrkbron och järnvägsbron i Västanfors. Art #182 i år.
Janne H. Janne H. skrev den 2021-06-24 den 09:25
Får väl å styrelsens vägnar önska alla en trevlig midsommar. Börjar bli lite ont om tid att hitta näktergal, kornknarr, vaktel och flodsångare i kommunen. Arter vi "normalt sett" brukar pricka in i juni.
Staffan L Staffan L skrev den 2021-06-23 den 13:12
Läste lite slarvigt, såg inte att det rörde skogsfåglar, läste "skogshöns", ber om ursäkt för det.

Håller med dig om att det inte är roligt med dessa hyggen de första åren och de djupa spår som maskinerna orsakar.
Det finns säkert vetenskapliga undersökningar som beskriver hur insekter och växter påverkas, men det är inget som jag läst.

Vad gäller den svenska skogen så kan man läsa om man googlar. I slutet av 1800-talet var den svenska skogen skövlad, på grund av svedjebruk, kolframställning för järnframställning, sågverken krävde sitt osv. Detta räddes tack vare en ny skogsvårdslag 1903, då man blev ålagd att återplantera skog.
Vi har idag mer skog än vad vi någonsin har haft i Sverige. Vi har en årlig tillväxt på ca 100 milj kbm, av dessa avverkas ca 80 milj kbm. Det betyder av vi trots all avverkning som sker, så får vi för varje år mer och mer skog.

För min del så skulle jag vilja se mer av det svenska kulturlandskapet istället, med mulbetade marker. Tror att vi fågelvänner här har ett mycket större problem vad gäller utarmningen av arter knuta till den typen av biotoper. Idag förbuskas dessa marker på grund av att för få ser lönsamhet i att föda upp svensk kött.

Vad gäller skogsfåglar så finns inte alla med i den rapport som jag skrev om. Men som du skriver Talltitan har det tufft, har minskat med 30%. Ännu värre är det för en Tornseglaren, har minskat med 50% de senaste 10 åren (inte en skogsfågel, men intressant tycker jag) Andra som gått bakåt är, entita, lappmes, tretåig hackspett och gröngöling. Antalet nordliga lövsångare är på väg uppåt efter låga antal omkring 2010.
Några som ökat är domherre, tofsmes och trädkrypare.
Arter där du inte ser någon förändring är lavskrika, svartmes, stjärtmes, nötkråka, mindre hackspett, skogsduva. Nattskärra nådde en ny toppnotering vad gäller antal under 2020. Ringduva har ökat med 250%, är väl numera en "stadsfågel".
Pentti K Pentti K skrev den 2021-06-22 den 15:09
Skogshönsen är bara 3 arter, och av dom har tjädern minskat på många håll, andra inte. Hur går det med dom andra 90? Talltita tex. för att nämna bara en som minskat drastiskt då gamla skogar huggs ner? Och naturen som ersätts med djupa vattenfyllda spår och sönderkörd mark. Svampar och insekter som som behöver gamla träd? Lavskrikans skog håller på att försvinna i norr. Bara för att nämna några saker.
Staffan L Staffan L skrev den 2021-06-22 den 13:20
Det här är en väldigt svår balansgång. Skogsavverkningar tillsammans med gruvdriften är ju det som byggt det välmående samhälle som vi har idag.
Läser man dessutom "Övervakning av fåglarnas populationsutveckling" årsrapport för 2020, så kan man för skogshönsen läsa;
Jag citerar
"Orre, Index för standardrutterna låg kvar på samma höga nivå som för 2019 och de senaste 10 åren finns en signifikant ökning i Sverige totalt sett.
Tjäder, Skogshönsens populationsutveckling är ganska lika varandra och för tjädern stämmer ganska mycket av det som nämns ovan för orren också in. Järpe, Indes sjönk från 2019 till 2020 och för Järpen finns ingen säker förändring i standardrutterna under de senaste 10 åren och inte heller under hela standardruttsperioden 1998 - 2020."
Slut citat

Sedan kan det naturligtvis finnas lokala nedgångar men för landet i helhet så kan man inte påvisa att dagens skogsbruk har påverkan på skogshönsens population. Det är det som de vetenskapliga undersökningarna pekar på.

Sedan finns det naturligtvis andra aspekter på skogsbruket, men så här ser det ut vad gäller skogshöns.
Pentti K Pentti K skrev den 2021-06-22 den 11:17
Sveaskog värnar inte om skogsfåglarna iaf. Klicka på mitt namn eller: https://www.youtube.com/watch?v=yZIFpRDTyWM
Janne H. Janne H. skrev den 2021-06-03 den 10:16
En ovanligt kall majmånad fick vi uppleva. Brukar vara Bromsbo Udde och Stora Aspen som levererar ovanliga arter. Bromsbo Udde kunde bjuda på småspov. svärta, salskrake, alfågel, snatterand, dvärgmås, silvertärna och silltrut. Stora Aspens lista matchar bra med; Alfågel, silltrut, dvärgmås, silvertärna, hela 12 ex. bergand 17/5. 4/5 rastade över 400 sjöorrar i Åmänningen och Stora Aspen. 11/5 sjöng en ortolansparv vid Stabäckstorp och den 13/5 sågs Fagerstas andra Ängshök, en hanne vid samma lokal. 12 kärrsnäppor sträckte vid Backgården 14/5. Bruslings damm bjöd på svarthakedopping i början av maj, plus större strandpipare och en rörhöna 20/5. Rörhönan kvar ännu i juni. 22/5 sjunger 2 ex mindre flugsnappare vid Sörboms backe/Rudgruvan. Ännu en större strandpipare rastar vid Åvestbo 24/5. Under det årliga artrallyt 29/5 sjunger både en busksångare och en kärrsångare vid Gamla sågen i Västanfors. Ringtrast sedd vid Bastmora, Backgården och i Brandbo. Kungsfiskare vid Semla och Andra Sidan, En gråspett vid Grådänget, Vitkindad gåshäckning i Åmänningen. Plus 5 rastande vid Backgården 29/5. En långstannande gräshoppsångare har sjungit flitigt vid Hjortbo. In i juni och lite nattliga turer för avlyssning av nattsångare, vaktlar och kornknarr brukar var spännande. Lycka till!
ARTRALLYT 2021 ARTRALLYT 2021 skrev den 2021-05-29 den 22:57
Det årliga artrallyt gav hela 112 arter. Vinnare blev Janne H/Bosse P. med 101 arter. Tvåa kom Thomas Ö/Sören E. med 99 arter, trea Bröderna Lejdelin/Rolle N. med 91 arter. Några höjdare var kungsfiskare, rörhöna, svart rödstjärt, vitkindad gås, strandskata, gräshoppsångare, kärrsångare och busksångare bland mycket annat. Fint väder präglade en rolig dag med skådning inom kommungränsen.