Obsar Fagersta – Artportalen
Kommunligan 2024 – Artportalen
Information om Fågeltornet i Backgården
Räkning började 2018-01-07
Totalt antal besök: 121984
Unika besökare: 69433

Skriv ett nytt inlägg i gästboken

 
 
 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Av säkerhetsskäl sparar vi IP-adressen 44.223.39.67.
Det är möjligt att ditt inlägg endast kommer visas efter att vi granskat det.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
746 inlägg.
Obsar Obsar skrev den 2024-03-04 kl. 17:37
4/3. Lite nya vårarter anlände idag. Tofsvipa, råka, dubbeltrast och knölsvan.
Janne H. Janne H. skrev den 2024-03-01 kl. 11:48
Februari till ända. En mager fågelmånad i norra länsdelen (Fagersta) med mestadels vinterväder. 2/2 sågs en rödhake vid en matare på Andra Sidan. Även en rödhake i Ängelsberg 6/2. Den 4/2 anlände de första gråtrutarna till Stora Aspen där även en adult pilgrimsfalk rastade. En fiskmås i Vretarna 14/2. Lite vårkänsla 24/2 då säd-grå och kanadagäss sträckte vid Smittsbo. Även sångsvanar, ringduvor, sånglärkor och en snösparv kunde avnjutas. Gråspettar vid Semla och Skarpebo. Kattuggla vid Floda. Sparvuggla vid Ängelsberg, Rönningen och i Semla. En del norrsträckande kungsörnar har vi kunnat pricka in. Mars månad står för dörren och den "riktiga" vårens ankomst får vi hoppas.
Obsar Obsar skrev den 2024-02-26 kl. 12:32
26/2. Årets första skogsduva rastar vid Hemvärnsgården på morgonen.
Obsar Obsar skrev den 2024-02-24 kl. 13:09
24/2. Våren kom! Sträckande snösparv, sånglärkor, kanadagäss, grågäss, sädgäss, ringduvor och sångsvanar förbi Smittsbo. En efterlängtad morgon.
Obsar Obsar skrev den 2024-02-14 kl. 13:09
14/2. Möter en ung fiskmås i mötande körfält efter RV66 vid Vretarne. En något udda februariupplevelse.
Obsar Obsar skrev den 2024-02-04 kl. 14:44
4/2. En pilgrimsfalk rastar på Stora Aspens is.
Obsar Obsar skrev den 2024-02-04 kl. 13:05
4/2. Årets första gråtrut på Stora Aspens is.
Janne H. Janne H. skrev den 2024-02-01 kl. 10:19
En både svinkall och varm januari i norra länsdelen är till ända. 1/1 ses en lappuggla vid Torsängen och 2 turkduvor vid Andra Sidan. En ringduva ses i Semla 2/1 och en fjällvråk vid Hanaberg 4/1. En rödhake visar sig i Björksta 5/1. Torsängen bjuder på en slaguggla 7/1, ses dagen efter vid Jönsbacken. Berguven hörs vid Bruket 16/1. En sångsvan sträcker vid Floda 19/1 och en ormvråk ses vid Rödkilen 20/1. En stare vid Gamla sågen 30/1. I övrigt, sparvuggla i Ängelsberg och vid Silvbergslid. Gråspett vid Stora Grådänget, Vattenverksvägen och i Semla. Kungsörn vid Torsängen och vid Baggängsberget. Av övervintrare ses bergfinkar vid Ängelsberg och i Björksta. I slutet av månaden anländer både storskrake och knipa till Kolbäcksåns vattensystem. In i februari med hopp om lite vår.
Ann L Svensson Ann L Svensson från Fagersta skrev den 2024-01-26 kl. 18:23
Tack Janne för fågelrapporten. Fin sammanställning som vanligt. Pappersformat är extra plus. 🙂
Janne H/Mats E Janne H/Mats E skrev den 2024-01-23 kl. 10:55
Medlemsbladet/Fagerstas fågelår 2023 snart i en brevlåda hos dig. Nästa vecka så. Håll ut!
Staffan L Staffan L skrev den 2024-01-14 kl. 20:03
Ett glatt besked!
Vi fortsätter med Fagersta Fågelskådare. Efter lite dialog med ett antal personer så ser vi att klubben kommer att leva vidare, skönt tycker jag.
Det går alltså bra att betala in 100:- på postgiro 197 75 89.9 för medlemsavgiften om du vill vara med. Glöm inte att skriva namn och adress i meddelanderutan.
Under Februari kommer vi att kalla till ett extra årsmöte. Hoppas fler kommer än de fyra (4) personer som vi var sist.
Nu tar vi nya tag.:-)
Janne H. Janne H. skrev den 2023-12-31 kl. 19:06
2023 lägger sig att dö. Här kommer min 298:e och sista månadsrapport. (24 år och 10 månader). December blev en kall och framför allt snörik månad.En forsärla höll ut i Ängelsberg till 1/12. Kungsörn sågs i början av månaden vid Bockmuren och i Floda. Där en sparvuggla sågs 5/12.Ca 350 gulsparvar födosökte vid Strömbacken/Brandbo. En lappuggla sågs vid Torsängen 29/12 och 31/12. Gråspettar sedda vid Gamla sågverket/ Vädtanfors, vid Andra Sidan och vid Flobo. Av övervintrare kan nämnas knipa, storskrake, bergfink, gärdsmyg, gråhäger och björk och koltrastar. In i 2024 med hopp om ett Gott Nytt Skådarår till Er alla.
Jan H. Jan H. skrev den 2023-12-19 kl. 17:49
Efter 25 år som ordförande är det dags att lämna över uppdraget till någon annan. Kassör och sekreterare kommer också att lämna sina uppdrag. Om några är intresserade av att driva föreningen vidare så hör av er snarast till någon av oss.
Vi kommer att ha ett möte i januari om föreningens framtid. Finns inga som tar över då, kommer Fagersta Fågelskådare att läggas ner.
OBS! Betala inga medlemsavgifter för nästa år!
Jan Hellström, Ordförande.
Roland Narfström, Sekreterare.
Mats Eriksson, Kassör.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-11-30 kl. 16:09
En vintrig november har gjort sitt. En forsärla i Semla 1/11. Hökuggla sedd vid Skrikbo 8/11. En sträckande sånglärka vid Risbro 10/11. Samma dag en storlom i Stora Aspen där även vigg och sjöorre setts under månaden. En svarthakedopping rastade där 18/11 och samma dag sågs en morkulla vid Stora Ötjärn. En rödhake vid en matare i Bodarne 26/11. Ca 170 steglitser vid Smittsbo 29/11 och en forsärla och gärdsmyg vid Ängelsberg 30/11. Gråspett vid Hindric-Pers, vid Matsmossen och i Semla. Salskrake och snösparv sedda vid Backgården. Turkduvor vid Per-Ols. In i december och vinter på riktigt...
Janne H. Janne H. skrev den 2023-10-31 kl. 18:08
Oktober avklarad. Blev inte den sträckmånad vi hoppats på. Dock slogs ett kommunrekord 1/10 då 1.815 tranor drog mot SV förbi Hjortbo under fm. Även en ung stäpphök kom samma väg. Den 5/10 ses 50 prutgäss vid Stabäck. 22/10 rastar en salskrake vid Backgården. 23/10 smäller det till! En rastande skärsnäppa inne på bruksområdet. Ny Fagerstaart #251. 27/10 ses en slaguggla inne i Egna hemsområdet. Av övrigt: endast 2 snösparvar sedda och totalt 5 vinterhämplingar. Nötkråka sedd i Björksta och i Semla där även kungsfiskare och gråspett setts. Tyvärr är vi lite bakbundna pga svinpesten som förbjuder oss att vistas i skog och mark. Vi glider in i november med sänkta krav på att hitta nåt kul i fågelväg. Vi får vara glad åt det lilla.
Obsar Obsar skrev den 2023-10-23 kl. 15:16
23/10 NY FAGERSTA ART! #251. På morgonen rastade en skärsnäppa vid ämnesgården inne på Fagersta Stainless. Tyvärr drog den iväg ganska omgående så många blev tyvärr utan den. Bildbevis finns. Bra jobbat Pierre.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-10-01 kl. 19:07
September läggs till handlingarna. 1/9 uppehåller sig en större piplärka vid Backgården och den 3/9 lockar en fjällpipare som avnjuts en bra stund irrandes runt innan den fortsätter mot SO. Höstens enda rödstrupiga piplärka passerar förbi Backgårdstornet 4/9. En bändelkorsnäbb ses vid Folkets Hus 11/9. Hjortbo besöks av en pilgrimsfalk 12/9 och lokalen slår till med en stäpphök 22/9 och lappsparv och skärpiplärka 25/9. Även 2 lappsparvar där 26/9. En brun glada sågs vid Nedre Flobo 28/9. Av annat kan nämnas en vattenrallhäckning i Semla slamdammar, Nötkråkor i Björksta, Kungsfiskare i Semla, Stora Aspen och vid kyrkbron, Gråspett i Hjortbo. Endast två fynd av blåhake är ovanligt för september. In i dimmiga oktober och förhoppningsvis lite fina sträck att njuta av.
Obsar Obsar skrev den 2023-09-25 kl. 14:27
25/9. En sträckande lappsparv vid Hjortbo på morgonen blev art #193 i Fagersta i år. Dessutom en sträckande skärpiplärka på samma ställe lite senare på förmiddagen.
Obsar Obsar skrev den 2023-09-23 kl. 07:47
22/9. En stäpphökshanne berikar vår kommun med ett besök vid Hjortbo.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-09-03 kl. 12:26
3/9. Kl 08:50 hörs en fjällpipare locka ovanför Backgårdstornet. Fågeln hittas i skyn och följs under en lång tid när den verkar vilja gå ner på maden men ångrar sig och tar kurs mot SO. Finbesök av en verkligen fin art i vår kommun.