Obsar Fagersta – Artportalen
Kommunligan 2023 – Artportalen
Information om Fågeltornet i Backgården
Räkning började 2018-01-07
Totalt antal besök: 117044
Unika besökare: 66222

Skriv ett nytt inlägg i gästboken

 
 
 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Av säkerhetsskäl sparar vi IP-adressen 44.212.94.18.
Det är möjligt att ditt inlägg endast kommer visas efter att vi granskat det.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
672 inlägg.
ARTRALLYT 2023 ARTRALLYT 2023 skrev den 2023-06-13 kl. 18:44
17/6 går Fagersta Fågelskådares 25:e artrally av stapeln. Lite sent i år då det kommit förhinder för några deltagare tidigare datum. Start 06:00 vid rastplatsen RV66- avslutning 20:00 vid hembygdsgårdens parkering bakom Ok/Q8. Varmt och gott väder utlovas.
Obsar Obsar skrev den 2023-06-05 kl. 17:04
5/6. Årets första näktergal sjunger i kommunen.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-06-01 kl. 16:45
Maj månad är förbi. 1/5 rastar 2 småspov i Backgården och en ringtrast i Smittsbo. 2/5 ses 4 svärta från Bromsbo udde, en röd glada vid Sänkmossen och 12 småspovar Stora Aspen. 3/5 En silltrut i Bromsbo. 4/5 En ringtrast i Hedkärra och 2 vitkindade gäss i Tegviken. 5/5 sträcker en brun glada NO vid Stabäck och en ringtrast rastar i Blinkbo. 7/5 fin flock vid Bromsbo med 1 bergand, 1 gråhakedopping, 2 alfåglar även 4 snatteränder där. 2 småspov och vitkindad gås vid lokstallet i Ängelsberg. 8/5 står 2 ägretthägrar i Backgården och 2 alfåglar i Stora Aspen. 9/5 gråhaken kvar i Bromsbo, även 5 stjärtande, en snatterand i Stora Aspen. 10/5 ses 2 alfågel och 2 skedand Bromsbo. 11/5 Två rördrommar flyger förbi Bromsbo udde. Fagerstas 250:e art. 1 silltrut ses i Ängelsberg. 13/5 ses en slaguggla vid Flobo viltvatten och 2 svärta rastar i Stora Aspen. 15/5 sjunger två mindre flugsnappare vid Svartberget. 18/5 ses berguven inne på bruksområdet.. 19/5 välkomnas Stabäckstorps ortolansparv tillbaka. 22/5 rastar två skedänder i Bruslings damm och den 25/5 ligger en alfågel i dammen. 26/5 rastar en sen ringtrast vid Stora Grådänget och en vitkindad gåshäckning konstateras. Dessutom rastande sjöorrar i Bromsbo och Stora Aspen samt endast ett fåtal sträckande silvertärnor detta år. Nu in i försommaren med lite sjungande nattsångare som själslig balsam.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-20 kl. 09:55
20/5. Årets första bivråk kretsade över Stabäckstorp under morgonen.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-19 kl. 17:00
19/5. Den numera extremt sällsynta Fagerstaarten Ortolansparv behagade visa upp sig. Kul!
Obsar Obsar skrev den 2023-05-18 kl. 14:11
18/5. Tyvärr hittas årets första nattskärra trafikdödad. Tråkigt!
Obsar Obsar skrev den 2023-05-17 kl. 17:07
17/5. En av de alltmer sällsynta rosenfinkarna dök upp idag.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-16 kl. 13:27
15/5 besöks kommunen av 2 ex mindre flugsnappare.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-14 kl. 20:07
14/5. Årets första tornseglare idag.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-12 kl. 15:56
11/5 sågs 2 rördrommar sträckande vid Bromsboudde. Ny Fagerstaart. Den 250:e i ordningen. 12/5 anlände den första härmsångaren och trädgårdsångaren.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-11 kl. 15:25
11/5. Grå flugsnappare ny för idag.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-10 kl. 17:38
10/5. Törnskata sedd idag.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-09 kl. 14:05
9/5. Försommaren nalkas. Lite nyanlända sångare idag. Törnsångare, grönsångare, sävsångare och rörsångare.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-08 kl. 12:32
8/5. Finbesök i Backgården på morgonen då två ägretthägrar behagade rasta och visa upp sig för mpnga Fagerstaskådare. 5:e fyndet i kommunen.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-07 kl. 11:46
7/5. Otrolig morgon vid Bromsboudde. Rastande alfågel, gråhakedopping, bergand, sjöorre, snatterand, smålom och småskrake. Även småspov och vitkindad gås i närheten..
Tornkampen Tornkampen skrev den 2023-05-06 kl. 15:23
Så kan vi då summera dagens tornkamp från vår sida. Blev ett snyggt resultat på 70 arter, nytt rerkord. Det gamla från 2017 löd på 68 arter. Vi kunde även lägga till 3 nya arter på den totallista som finns, den summerar nu 99 arter. Av dessa 99 arter är det 38 som setts alla de 6 åren som vi deltagit i tornkampen. Extra kul med ett antal gulärlor som kunde beskådas på närhåll under flera timmar. Dessutom en grann stenfalks hane som satt i aspen på den vänstra ön, faktisk den tredje stenfalks hane som sitter i just det trädet den här våren. Måste vara en riktig hotspot för den arten. Att det var totalt 11 personer som besökte tornet under tiden som kampen pågick.
Obsar Obsar skrev den 2023-05-05 kl. 12:13
Ärtsångare ny 4/5 och gulärla och brun glada 5/5. Det rullar på...
Obsar Obsar skrev den 2023-05-03 kl. 17:27
3/5. Silltrut, silvertärna och backsvala nya årskryss för kommunen idag.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-05-01 kl. 11:27
Även april till ända. En slaguggla sågs vid Silvbergsled 1/4, även 20/4. Mindre sångsvan förbi Backgården 2/4 samt 2 ex 9/4 då även 1 pilgrimsfalk och 1 skärpiplärka ses i Smittsbo. 12/4 sträcker ännu en skärpiplärka nu i Hjortbo där en röd glada passerar fint. Ses strax före vid Smittsbo. 14/4. En tidig ladusvala vid Uggelbo. 17/4 ses en grönbena i Ängelsberg. 19/4 4 vitkindade gäss förbi Stabäck. 21/4 ses en röd glada vid sopstationen. 23-25/4 ses totalt 9 ringtrastar på olika lokaler. 3 brushanar vid Backgården 24/4.. 2 rastande rödbenor i Bruslings damm 27/4 och en mindre sångsvan förbi Brandbo 30/4. Bromsbo udde har levererat stjärtand, svärta, sjöorre (150 ex 25/4), gravand (4 ex. 18/4), salskrake, svarthakedopping och strandskata. Stora Aspen kontrar med stjärtand, sjöorre, svärta, skedand, salskrake, svarthakedopping och strandskata. En del sträckande bläs och spetsbergsgäss under månaden liksom obsar av kungsfiskare i sjösystemet. Svart rödstjärt, mindre strandpipare, gråspett och tretåig hackspett andra trevliga obsar. In i maj och lite värme tack!
Obsar Obsar skrev den 2023-05-01 kl. 10:57
1/5 hälsas välkommen med 2 rastande småspovar. #150