Obsar Fagersta – Artportalen
Kommunligan 2022 – Artportalen
Information om Fågeltornet i Backgården
Räkning började 2018-01-07
Totalt antal besök: 95399
Unika besökare: 51275

Skriv ett nytt inlägg i gästboken

 
 
 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Av säkerhetsskäl sparar vi IP-adressen 3.236.221.156.
Det är möjligt att ditt inlägg endast kommer visas efter att vi granskat det.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
562 inlägg.
Janne H Janne H skrev den 2021-10-08 den 15:43
Även idag 8/10 passerade ett bra rovfågelsträck förbi Backgården. Inte tillnärmelsevis så bra som gårdagen. Men 207 ormvråk, 29 sparvhök, 2 fjällvråk, 2 stenfalk, 4 tornfalk, 1 blå kärrhök, 1 havsörn , 1 duvhök, 1278 ringduva och en sen ladusvala bjöds det på.
Staffan L Staffan L skrev den 2021-10-07 den 15:46
Efter de senaste dagarnas regnväder verkade proppen gå ur vad gäller rovfågelsträcket. Vi som spanade från Backgårdstornet fick uppleva en fantastisk dag, som sällan upplevs på våra breddgrader. Hela 426 ormvråkar sträckte förbi. Den tidigare högsta dagsnoteringen för kommunen låg på 113 st, alltså en rejäl kross av det tidigare rekordet. Dessutom passerade 1 fjällvråk, 2 unga pilgrimsfalkar, 2 havsörnar, en adult och en 1K, 3 stenfalkar, 8 tornfalkar, 44 sparvhökar, 3 duvhökar, 1 fiskgjuse och 1812 ringduvor. Plus en massa oräknade tättingar. En dag som som för alltid är inskriven i historieböckerna.
Janne H. Janne H. skrev den 2021-10-01 den 12:29
September försvann lika fort som den kom. En hel del rödstrupiga piplärkor i början av månaden. En gråspett i Hjortbo 2/9. En mindre flugsnappare rastade i Björksta 8/9. Dubbelbeckasin rastade i Backgården 11/9 och 13/9 var det en dvärgbeckasins tur. 18-19/9 passerade ett massivt prutgåssträck förbi Backgården. Ca 300 ex kunde räknas ihop. Inte varje år denna arktiska art passerar in över land. Nötkråka har setts i Floda, Högbyn och 2 hasselnötssamlande långstannare i Björksta. 28/9 hittas återigen en taigasångare i kommunen. Högbyn denna gång. Hur förbisedd är denna art tro? En pilgrimsfalk passerar förbi Brandbo/Backgården 27/9 och dagen efter sträcker 9 sjöorrar förbi Brandbo. In i oktober med förhoppning om en stundande hökuggleinvasion från öst. Några rönnbärsätande tallbitar vore inte heller fel.
Leif Lejdelin Leif Lejdelin skrev den 2021-09-27 den 18:17
Hyfsad rovfågeldag i sydostvinden under måndagen. Två sträckade pilgrimsfalkar !!, minst sex havsörnar, två fjällvråkar, två bivråkar och knappt tjugo ormvråkar
Obsar Obsar skrev den 2021-09-26 den 17:20
26/9. Återigen hittar Pentti K. en taigasångare. Denna gång vid Högbyns parkering. Tyvärr var det nån "däckbrännartävling"/drifting där under dagen så att leta efter den var i princip omöjligt i oväsendet, Art #195 i kommunen i år.
Obsar Obsar skrev den 2021-09-20 den 19:14
20/9. En bändelkorsnäbb vid Rönningstorp spär på årets artlista till 194.
Obsar Obsar skrev den 2021-09-18 den 12:41
18/9. Ca 200 prutgäss i 4 flockar passerade förbi Backgården under morgonen/ fm. Art #193.
Obsar Obsar skrev den 2021-09-13 den 14:18
13/9. En dvärgbeckasin rastar i Backgårdskärret. Snett höger nedanför tornet mot sjön. Art # 192. I år.
Obsar Obsar skrev den 2021-09-11 den 11:33
11/9 rastar en dubbelbeckasin i Backgården. Vilket ger 191 arter i kommunen i år.
Janne H. Janne H. skrev den 2021-09-01 den 13:04
Även augusti gick i graven. Redan 1/8 passerade totalt 375 myrspovar och 2 kustpipare över Stora Aspen. Bra dag även 8/8 med 36 kustsnäppa och 1 silltrut i Stora Aspen. Ännu bättre 9/8 då 20 kustsnäppa och 9 kustpipare sträckte vid Backgården under morgonen Senare 192 myrspov över Stora Aspen och 14 rastande större strandpipare vid Hemvärnsgården med 2 myrspovar, 1 stenfalk där också, Totalt 45 kustsnäppa och 37 kustpipare under dagen. 10/8 spelar en kornknarr vid Backgården. 20/8 ses 2 nötkråkor i Högbyn. 21/8 ses första blåhaken och en kärrsnäppa rastar i Backgården där även brushanar, större strandpipare och fler kärrsnäppor rastar under några dagar i översvämningen. En småsnäppa sågs i Backgården 24/8. 29/8 anländer höstens första rödstrupiga piplärka vid Backgården. Kungsfiskaren sedd i Semla. Gott om blåhakar i Semla slamdammar; Hjortbo och i Backgården. En nötkråka synlig i Västanfors. Ny månad; Nya tag!
Pentti K Pentti K skrev den 2021-08-29 den 15:53
Det är inte bara regnskogen som skövlas. https://www.youtube.com/watch?v=Q8FqdmIR6yU Eller klicka på mitt namn. Filmad 29/8
Obsar Obsar skrev den 2021-08-29 den 13:03
29/8. En rödstrupig piplärka vid Backgården ger 190 arter i år.
Obsar Obsar skrev den 2021-08-24 den 13:15
24/8. En småsnäppa i Backgården ökar på årsantalet arter till 189.
Obsar Obsar skrev den 2021-08-21 den 12:55
21/8. En rastande blåhake vid Semla slamdammar ger 188 arter i år.
Obsar Obsar skrev den 2021-08-10 den 13:18
10/8 Årsart 187 blev en sent spelande kornknarr vid Backgårdstornet.
Janne H. Janne H. skrev den 2021-08-09 den 20:47
9/8. Vilken vadardag! Totalt passerade 45 kustsnäppor, 37 kustpipare och 192 myrspov varav 2 rastande med 14 större strandpipare Dessutom en tidig stenfalkhanne. Ibland smäller det till. Kul!
Janne H. Janne H. skrev den 2021-08-01 den 20:20
Juli till ända. En "lugn" månad till en början. Varmt och lite dött. Flodsångaren vid Västanfors kyrka sjöng i början av juli. Varfågel sågs vid Märrsjön 19/7 och en nötkråka vid Martingatan 21/7. 28/7 rasslade det till med 75 kustpipare och 21 myrspov och 3 sjöorrar vid Bockmurholmen och vid Backgården rastade en kärrsnäppa. En spovsnäppa sträckte över Stora Aspen. 29/7 sågs en spovsnäppa vid Backgården och över Stora Aspen passerade 38 myrspov, 2 kustpipare och 8 kustsnäppor under em /kvällen. 31/7 sträckte 8+3 kustsnäppa, 11 kustpipare och 32 myrspov över Stora Aspen. Härliga syner! Kungsfiskare har setts i Semla under månaden. Augusti står på tur. Lite höststräck att vänta....
Obsar Obsar skrev den 2021-07-29 den 20:36
29/7. Årsart #186 blev 8 kustsnäppor sträckande SV över Stora Aspen.
Obsar Obsar skrev den 2021-07-28 den 21:38
28/7. Tre nya årsarter idag
Alla med arktiskt inslag. En fin flock kustpipare och dito myrspov förbi Bockmurholmen. Även en spovsnäppa vid St Grådänget /Stora Aspen. Även en rastande kärrsnäppa bvd Backgården på fm. 185 totalt i år.
Pentti K Pentti K skrev den 2021-07-26 den 13:06
Det försvinner ännu mer skog. Nu i Flobo. https://www.youtube.com/watch?v=Ahhkt38sTw8