Obsar Fagersta – Artportalen
Kommunligan 2022 – Artportalen
Information om Fågeltornet i Backgården
Räkning började 2018-01-07
Totalt antal besök: 99123
Unika besökare: 54118

Skriv ett nytt inlägg i gästboken

 
 
 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Av säkerhetsskäl sparar vi IP-adressen 44.200.137.63.
Det är möjligt att ditt inlägg endast kommer visas efter att vi granskat det.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
573 inlägg.
Janne H. Janne H. skrev den 2022-01-28 den 13:40
Då vi i föreningen Fagersta Fågelskådare under en längre tid, sedan tidigt 1960 tal studerat fågelsträcken genom vår kommun, och gör så fortsatt. Under senare år närapå dagligen under vår sommar och höst. Då vi saknar rastplatser såsom stora öppna åkerarealer ser vi mest sträckande fåglar passera. Huvuddelen kommer framför allt från Kvismareområdet och Tysslingen i Örebro där ca 25.000 gäss, 10.000 sångsvanar och uppemot 14,000 tranor rastar vår och höst. Däribland även rödlistade arter gäss. Dessa följer en ledlinje som tar en SV-NO sträckväg under våren och tvärtom under hösten från lokalen och passerar ofta förbi nämnda område vid Långholmsberget där en vindindustri prospekteras Även Hovranområdet med omnejd är en viktig rastplats som genererar stora sträck förbi området. Ett illa valt område. Även under sommaren passerar ett stort antal arktiska vadare såsom myrspov, kustpipare och kustsnäppa förbi det aktuella området. Även andra fågelarter har ju sträckvägar förbi området vilka även de skulle drabbas av en snabb död av dessa vindkraftverk. Finns ju många exempel på en enorm fågeldöd vid dessa monster, Så vi i Fagersta Fågelskådare avråder bestämt från en nyetablering av vindkraft vid Långholmsberget.

Styrelsen för Fagersta Fågelskådare
Jan Hellström Ordförande
Fagersta Fågelskådare Fagersta Fågelskådare skrev den 2022-01-19 den 21:28
Det jobbas med medlemsbladet. Med lite tur i din brevlåda nästa vecka. 🦅
Janne H Janne H skrev den 2022-01-16 den 13:13
En liten titt på "våra" berguvars förehavanden genom åren. Första året det ropades på lokalen var våren 1993. På plats även 1994-95. Sen borta 1996 för att höras igen 1997 och 2000. Inga obsar 2001 och 2002. Återkom 2003 och har sedan dess under 18 raka vårar hörts ropa. Det är med spänning och hopp vi inväntar dess mäktiga hoande våren 2022 i kommunen.
Obsar Obsar skrev den 2022-01-10 den 16:44
Lite kuriosa om januari månads fågelliv i kommunen. Totalt har 94 arter observerats under månaden. 2021 blev det enskilt bästa året med 68 arter under januari. Rekordet bland skådarna slogs även det 2021 då J. Hellström och A. Lundin lyckades få ihop 61 arter vardera.
Janne H. Janne H. skrev den 2022-01-01 den 14:52
December 2021 lade sig till ro, 1/12 passerade 20 grågäss Floda. Senaste obsen i kommunen. 5/12 Tretåiga hackspetten kvar i området runt Augustagruvan. 6/12 sågs en stare på Andra Sidan och 2 ex vid Gamla sågen/Västanfors. Sena ormvråkar sedda vid Skommarbo, Brandbo och i Västervåla. En En rekordsen järnsparv sågs vid Strömbacken/Brandbo 20-21/12. Mängder med tallbitar kvar ätandes av den rikliga tillgången på rönnbär. Även bo och bergfinkar kvar under månaden. In i 2022 med önskan om ett Gott Nytt Skådarår.
Styrelsen Styrelsen skrev den 2021-12-23 den 13:29
En riktigt God Jul tillönskas alla Fagersta Fågelskådares medlemmar.
Obsar Obsar skrev den 2021-12-21 den 16:00
20/12. Första decemberfyndet i kommunen av jänsparv. 1 ex. vid matare Strömbacken/Brandbo.
Janne H. Janne H. skrev den 2021-12-01 den 15:13
Så har vi sagt adjö till november. 3 av 5 i svarta rödstjärtfamiljen vid Gamla Kallverket/Uddnäs kvar i början av månaden. Bändelkorsnäbb sågs med 1 ex. Kvarnbacka 2/11 och 2 ex i Stora Grådänget samma dag. 1 ex vid Långkärret 4/11 och 3 ex. vid Norrby 6/11. En slaguggla irrade runt bland husen i Sundbyberg 4/11. Såg väl tyvärr inte helt OK ut. Födobrist? En sen blå kärrhök vid Vretarna 15/11. 16/11 hittades en tretåig hackspett vid Jättåsarna. I övrigt en hel del tallbit kvar framförallt efter Gamla Norbergsvägen. Där en hel del korsnäbbar av båda arter också hållit till. Kungs och havsörn sedda liksom gråspett och nötkråkor runt Per-Ols/ Hindrik Pers. In i julmånaden december med nya friska tag.
Janne H. Janne H. skrev den 2021-11-01 den 15:24
Oktober till ända. En ovanligt sen drillsnäppa vid Stora Grådänget 2/10. En sträckande kustpipare vid Backgården 4/10. Samma lokal levererade århundradets rovfågelsträck den 7/10. 426 ormvråk, 2 pilgrimsfalk, 8 tornfalk, 3 stenfalk, 44 sparvhök, 2 havsörn, 1 fiskgjuse, 1 fjällvråk och 3 duvhök. Dagen efter hade siffrorna halverats. Men kul för våra breddgrader i skogslandet. 10/10 Ännu en pilgrimsfalk vid Backgården. 15/10 rastade 2 bändelkorsnäbbar i Björksta och 17/10 en hanne i Brandbo. 20/10 startade en fin tallbitsinvasion med 8 ex. i Semla och 3 sträckande i St. Grådänget. Efter detta har arten setts i stora antal framför allt i rönnar efter Gamla Norbergsvägen till slutet av månaden. Enormt mycket korsnäbb i kommunen . 2 ex. svärta rastade i Åmänningen 24/10. Gråspett vid Sjöhagen, Backgården och i Semla. Under månaden ankom även vinterhämpling och snösparv norrifrån. November! Kan det vara nåt? Man vet aldrig.......
Obsar Obsar skrev den 2021-10-20 den 14:59
Årsart #196 uppenbarade sig fortare än vi anat. 8 ex tallbit efter skjutbanevägen i Semla och 3 sträckande vid Stora Grådänget/Brandbo.
Obsar! Obsar! skrev den 2021-10-17 den 17:56
17/10. Bändelkorsnäbbar sedda idag vid Brandbo samt 15/10 i Björksta. Ätandes av rönnnär i båda fallen. Läge att hålla lite koll bland rönnbärsklasarna.
Janne H Janne H skrev den 2021-10-08 den 15:43
Även idag 8/10 passerade ett bra rovfågelsträck förbi Backgården. Inte tillnärmelsevis så bra som gårdagen. Men 207 ormvråk, 29 sparvhök, 2 fjällvråk, 2 stenfalk, 4 tornfalk, 1 blå kärrhök, 1 havsörn , 1 duvhök, 1278 ringduva och en sen ladusvala bjöds det på.
Staffan L Staffan L skrev den 2021-10-07 den 15:46
Efter de senaste dagarnas regnväder verkade proppen gå ur vad gäller rovfågelsträcket. Vi som spanade från Backgårdstornet fick uppleva en fantastisk dag, som sällan upplevs på våra breddgrader. Hela 426 ormvråkar sträckte förbi. Den tidigare högsta dagsnoteringen för kommunen låg på 113 st, alltså en rejäl kross av det tidigare rekordet. Dessutom passerade 1 fjällvråk, 2 unga pilgrimsfalkar, 2 havsörnar, en adult och en 1K, 3 stenfalkar, 8 tornfalkar, 44 sparvhökar, 3 duvhökar, 1 fiskgjuse och 1812 ringduvor. Plus en massa oräknade tättingar. En dag som som för alltid är inskriven i historieböckerna.
Janne H. Janne H. skrev den 2021-10-01 den 12:29
September försvann lika fort som den kom. En hel del rödstrupiga piplärkor i början av månaden. En gråspett i Hjortbo 2/9. En mindre flugsnappare rastade i Björksta 8/9. Dubbelbeckasin rastade i Backgården 11/9 och 13/9 var det en dvärgbeckasins tur. 18-19/9 passerade ett massivt prutgåssträck förbi Backgården. Ca 300 ex kunde räknas ihop. Inte varje år denna arktiska art passerar in över land. Nötkråka har setts i Floda, Högbyn och 2 hasselnötssamlande långstannare i Björksta. 28/9 hittas återigen en taigasångare i kommunen. Högbyn denna gång. Hur förbisedd är denna art tro? En pilgrimsfalk passerar förbi Brandbo/Backgården 27/9 och dagen efter sträcker 9 sjöorrar förbi Brandbo. In i oktober med förhoppning om en stundande hökuggleinvasion från öst. Några rönnbärsätande tallbitar vore inte heller fel.
Leif Lejdelin Leif Lejdelin skrev den 2021-09-27 den 18:17
Hyfsad rovfågeldag i sydostvinden under måndagen. Två sträckade pilgrimsfalkar !!, minst sex havsörnar, två fjällvråkar, två bivråkar och knappt tjugo ormvråkar
Obsar Obsar skrev den 2021-09-26 den 17:20
26/9. Återigen hittar Pentti K. en taigasångare. Denna gång vid Högbyns parkering. Tyvärr var det nån "däckbrännartävling"/drifting där under dagen så att leta efter den var i princip omöjligt i oväsendet, Art #195 i kommunen i år.
Obsar Obsar skrev den 2021-09-20 den 19:14
20/9. En bändelkorsnäbb vid Rönningstorp spär på årets artlista till 194.
Obsar Obsar skrev den 2021-09-18 den 12:41
18/9. Ca 200 prutgäss i 4 flockar passerade förbi Backgården under morgonen/ fm. Art #193.
Obsar Obsar skrev den 2021-09-13 den 14:18
13/9. En dvärgbeckasin rastar i Backgårdskärret. Snett höger nedanför tornet mot sjön. Art # 192. I år.
Obsar Obsar skrev den 2021-09-11 den 11:33
11/9 rastar en dubbelbeckasin i Backgården. Vilket ger 191 arter i kommunen i år.