Obsar Fagersta – Artportalen
Kommunligan 2023 – Artportalen
Information om Fågeltornet i Backgården
Räkning började 2018-01-07
Totalt antal besök: 117018
Unika besökare: 66202

Skriv ett nytt inlägg i gästboken

 
 
 
 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Av säkerhetsskäl sparar vi IP-adressen 217.208.112.197.
Det är möjligt att ditt inlägg endast kommer visas efter att vi granskat det.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
672 inlägg.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-10-31 kl. 18:08
Oktober avklarad. Blev inte den sträckmånad vi hoppats på. Dock slogs ett kommunrekord 1/10 då 1.815 tranor drog mot SV förbi Hjortbo under fm. Även en ung stäpphök kom samma väg. Den 5/10 ses 50 prutgäss vid Stabäck. 22/10 rastar en salskrake vid Backgården. 23/10 smäller det till! En rastande skärsnäppa inne på bruksområdet. Ny Fagerstaart #251. 27/10 ses en slaguggla inne i Egna hemsområdet. Av övrigt: endast 2 snösparvar sedda och totalt 5 vinterhämplingar. Nötkråka sedd i Björksta och i Semla där även kungsfiskare och gråspett setts. Tyvärr är vi lite bakbundna pga svinpesten som förbjuder oss att vistas i skog och mark. Vi glider in i november med sänkta krav på att hitta nåt kul i fågelväg. Vi får vara glad åt det lilla.
Obsar Obsar skrev den 2023-10-23 kl. 15:16
23/10 NY FAGERSTA ART! #251. På morgonen rastade en skärsnäppa vid ämnesgården inne på Fagersta Stainless. Tyvärr drog den iväg ganska omgående så många blev tyvärr utan den. Bildbevis finns. Bra jobbat Pierre.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-10-01 kl. 19:07
September läggs till handlingarna. 1/9 uppehåller sig en större piplärka vid Backgården och den 3/9 lockar en fjällpipare som avnjuts en bra stund irrandes runt innan den fortsätter mot SO. Höstens enda rödstrupiga piplärka passerar förbi Backgårdstornet 4/9. En bändelkorsnäbb ses vid Folkets Hus 11/9. Hjortbo besöks av en pilgrimsfalk 12/9 och lokalen slår till med en stäpphök 22/9 och lappsparv och skärpiplärka 25/9. Även 2 lappsparvar där 26/9. En brun glada sågs vid Nedre Flobo 28/9. Av annat kan nämnas en vattenrallhäckning i Semla slamdammar, Nötkråkor i Björksta, Kungsfiskare i Semla, Stora Aspen och vid kyrkbron, Gråspett i Hjortbo. Endast två fynd av blåhake är ovanligt för september. In i dimmiga oktober och förhoppningsvis lite fina sträck att njuta av.
Obsar Obsar skrev den 2023-09-25 kl. 14:27
25/9. En sträckande lappsparv vid Hjortbo på morgonen blev art #193 i Fagersta i år. Dessutom en sträckande skärpiplärka på samma ställe lite senare på förmiddagen.
Obsar Obsar skrev den 2023-09-23 kl. 07:47
22/9. En stäpphökshanne berikar vår kommun med ett besök vid Hjortbo.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-09-03 kl. 12:26
3/9. Kl 08:50 hörs en fjällpipare locka ovanför Backgårdstornet. Fågeln hittas i skyn och följs under en lång tid när den verkar vilja gå ner på maden men ångrar sig och tar kurs mot SO. Finbesök av en verkligen fin art i vår kommun.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-09-01 kl. 11:19
Augustiobsar. 1/8 sträcker 2 kustsnäppor över Stora Aspen. 5/8 2 kustpipare sträckande förbi Stabäck. 9/8 rastar en kärrsnäppa i Backgården och den 9/8 rastar en svartsnäppa, en blå kärrhök födosöker och en silltrut sträcker förbi lokalen. 12/8 12 kustpipare och en flock på 8 kustsnäppor förbi Stabäck. 14/8 Totalt 14 kustpipare sträckande. Dagen efter sträcker en ung pilgrimsfalk och 16/8 ses 6 myrspov, 12 kustpipare och 5 silltrutar förbi Stabäck. Samma dag 8 myrspov och 14 kustsnäppor förbi Backgården. Även 16 kärrsnäppor och 15 kustsnäppor över Stora Aspen denna dag. 17/8 3 kustsnäppor och 2 kustpipare förbi Backgården. 23/8 Höstens första blåhake vid Hjortbo. 25/8 rastar 5 ägretthägrar vid Backgården. Även en rastande kärrsnäppa och en strandskata där. 27/8 ses en sen härmsångare vid Jönsbacken. 29/8 5 kustpipare Backgården och en sträckande brun glada vid Hjortbo. Gråspett ropande vid Stabäck och kungsfiskare sedd vid Stora Grådänget. In i hösten med raska kliv...
ÅRSMÖTE ÅRSMÖTE skrev den 2023-08-24 kl. 12:31
Onsdag 30/8 Ängelsbergsvägen 1 ( hos Staffan L.) Kl. 18:00.
Obsar Obsar skrev den 2023-08-23 kl. 12:00
23/8. Höstens första blåhake rastande i Hjortbo.
Obsar Obsar skrev den 2023-08-16 kl. 11:13
16/8. Lite "islossning" med flera fina flockar vadare. 6 ex myrspov och 12 ex kustpipare vid Stabäck. 8 myrspov och 14 kustsnäppa samt 3+22 ljungpipare vid Backgården. Dessutom 5 silltrut vid Stabäck där liksom vid Backgården under morgonen flera piparflockar fick lämnas obestämda pga långt avstånd. Kul morgon.
Obsar Obsar skrev den 2023-08-15 kl. 10:26
15/8. 1 ung pilgrimsfalk sträckte mot SV vid Stabäck under morgonen.
Obsar Obsar skrev den 2023-08-12 kl. 11:16
12/8. 5+5+2 kustpipare och 8 kustsnäppor sträckande förbi Stabäck under morgonen.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-08-02 kl. 15:44
Juli till ända. En mager månad ur fågelsynpunkt. En röd glada vid Blinkbo 1/7. En nötkråka i Björksta 12/7. Sträckande småspovar vid Stora Grådänget 13/7. En röd glada vid Skeppmora och 4 sträckande kustpipare och 5 brushanar över Stora Aspen 21/7, Dagen efter 5 sträckande kustpipare samma lokal. 23/7 en bändelkorsnäbb vid Jättåsarna. 3 svartsnäppor och en kustpipare sträckande vid Stabäck 25/7 då även Backgården bjöd på 2 kustpipare med 6 kustsnäppor, 1 kärrsnäppa och 8 rastande strandskator. En sjöorre vilade sig i Stora Aspen samma dag. 30/7 sträcker en kustpipare förbi Backgårdstornet. Kungsfiskare sedd i Ängelsberg och i Semla. En varfågelhäckning vid Stabäck. Bara att invänta de stora sträcken av arktiska vadare i augusti då. Brukar vara en höjdare i juli. Men den som väntar på något gott.....
Obsar Obsar skrev den 2023-07-25 kl. 13:01
25/7. Idag blev en häftig dag ur vadarsynpunkt. 3 svartsnäppor sträckande vid Stabäck, 1 kärrsnäppa irrade runt med 8 grönbenor vid Backgården samt 6 kustsnäppor sträckande där också. Kustpipare på båda lokalerna. Antal årsarter med dessa tre nya ( svartsnäppa, kärrsnäppa och kustsnäppa) 187.
Obsar Obsar skrev den 2023-07-24 kl. 10:31
23/7. Art #184 bändelkorsnäbb.
Obsar Obsar skrev den 2023-07-22 kl. 17:36
21/7. De första sträckande kustpiparna ger oss 183 arter i år.
Janne H. Janne H. skrev den 2023-06-30 kl. 18:57
En snustorr och varm juni är till ända. En otroligt fågelfattig månad. En berguv efter RV68 förbi centrum 2/6. En hornuggla vid Ombenning 11/6 är den första i år!! 12/6 besöktes Sänkmossens sopstation av en ljusmantlad silltrut. Tundratrut? En raritetsrapport kommer skrivas. 13/6 upptäcks en rörhöna i Melingssjön och en kärrsångare sjunger efter Uggelborakan 17/6. En slaguggla ses vid Silvbergsled 21/6 och en röd glada gör en visit vid Sänkmossen 27/6. Kungsfiskare sedd i Semla. Totalt dött vad gäller nattsångare under månaden trots lyssningar runt om i kommunen. Lite tråkigt då det "fattas" ett flertal arter på Fagerstas årslista som vi brukar pricka in i juni. Vi '"glider" in i juli med allt vad det innebär med långa pass spanande efter sträckande arktiska vadare. Vår arma lott då rastplatser saknas för dem i kommunen.
Fagersta Fågelskådare Fagersta Fågelskådare skrev den 2023-06-22 kl. 12:09
Trevlig midsommarhelg på Er alla.
Obsar Obsar skrev den 2023-06-17 kl. 14:39
Det "rullar" in lite nya årsarter i kommunen. Hornuggla 11/6, Silltrut/ Tundratrut 12/6, Rörhöna 13/6 och Kärrsångare 17/6. Totalt 181 arter i år.
ARTRALLYT 2023 ARTRALLYT 2023 skrev den 2023-06-16 kl. 14:01
Tyvärr inställt i helgen. Kanske kan köra ett "höstrally" sensre i år.